Pizza Hut Stores Near Srinagar, Near Budhil park, next to taj lodge, Visakhapatnam, 530003