Pizza Hut Stores Near No.4, Saikiran, 2A, 1st Main Road, Kasturibai Nagar, Adyar, Chennai, 600058